HAGA BÅTKLUBB

Bild kommer inom kort...

Bild kommer inom kort...

Göran Rosenqvist

Ordförande

070 - 795 27 91

goran.rosenqvist@ki.se

Gurra Borssén

Sekreterare

073 - 517 13 18

g.borssen@gmail.com

Lennart Ståhl

Kassör

070 - 980 18 13

lennart.hagabatklubb@gmail.com

Carl-Erik Flensburg

Hamnkapten

070 - 450 98 48

carlerik.flensburg@gmail.com

Sven Öhberg

Hamnkapten

070 - 869 47 58

sven.ohberg@tele2.se

Bengt Ehrensparre

Varvschef

076 - 220 46 96

kungsbryggan@gmail.com

Stefan Browall

Varvschef

070 - 755 47 27

stefan.browall@elektroskandia.se